Nabídka služeb

Vedení finančního účetnictví

Pravidelným zpracováním účetních agend podporujeme přehled podnikatele o finančních výsledcích jeho podnikání a firemním majetku.

Takovéto zpracování účetních agend obsahuje především kontrolu formální správnosti dokladů, jejich začlenění do knih, vyhotovení nezbytných doplňujích dokladů, vlastní zaúčtování dokladů, následné provedení logických kontrol všech vztahů a sestavení měsíčních přehledů o stavu majetku, nákladů a výnosů.

nahoruMzdová a personální agenda

Tato oblast obsahuje zpracování mzdové agendy jednotlivých zaměstnanců podnikatele, vypracování podkladů pro hlášení příslušným institucím a vypracování podkladů pro platby za zaměstnance a zaměstnavatele.

Současně připravujeme a kontrolujeme dokumenty pro vznik a rozvázání pracovně právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech.

nahoruPříprava ročních výkazů

Ročními závěrkovými operacemi vrcholí celoroční spolupráce účetního a jeho zákazníka.

Nyní ale už vše zůstává na nás a Vaše starosti s "koncem roku" jsou minimální.

nahoruJako další služby naší firmy lze zařadit například

- zpětné (např. roční) zpracování účetních agend
- asistenci při kontrolách a jednání s úřady
- pomoc s vlastní přípravou dokladů (cestovní náhrady apod.)
- prodej a výběr účetních informačních systému
- příprava používání informačních systémů subjektu

nahoru